Cennik usług dodatkowych

Wyszczególnienie cena za usługę
netto brutto
Kolejne konto sip – dodatkowa linia telefoniczna z numerem stacjonarnym
Opłata roczna
49,18 60,49
Jest to dodatkowa linia z własnym numerem telefonu.
Multinumer – dodatkowy numer telefoniczny do konta sip
Opłata roczna (za każdy numer) 24,51 30,15
Nie jest to opcja kolejnej linii telefonicznej, lecz dodatkowego numeru do istniejącej linii (np. kilka numerów z różnych stref odbieranych w jednym telefonie/ programie).
Faks2Email (+ numer telefoniczny)
Opłata miesięczna (tylko 1 miesiąc testu) 4,88 6,00
Opłata roczna 49,18 zł 60,49
IVR player
Opłata miesięczna (tylko 1 miesiąc testu) 1,00 1,23
Opłata roczna 10,00 12,30
IVR Switch
Opłata miesięczna (tylko 1 miesiąc testu) 10,00 12,30
Opłata roczna 100,00 123,00
IVR Menu
Opłata miesięczna (tylko 1 miesiąc testu) 10,00 12,30
Opłata roczna 100,00 123,00
IVR Lista
Opłata miesięczna (tylko 1 miesiąc testu) 10,00 12,30
Opłata roczna 100,00 123,00